Об’єднання

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Історія створення

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців створено 24 грудня 2001 року відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» для забезпечення повноцінної участі роботодавців країни у процесі побудови гармонійних стосунків українського бізнесу з владою та працівниками. Спочатку в області були створені 4 галузеві організації, зокрема підприємств:

 • машинобудівної та металообробної промисловості;
 • легкої промисловості;
 • харчової промисловості;
 • автомобільного транспорту.


Зазначені організації, об’єднавшись на добровільних засадах створили Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців. Установча конференція щодо створення Об’єднання відбулася 24 грудня 2001 року, рішенням якої було затверджено Статут та інші установчі документи. 29 грудня 2001 року у встановленому порядку Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців було зареєстроване обласним управлінням юстиції (свідоцтво про реєстрацію № 403 від 29 грудня 2001 р.). Далі процес формування галузевих організацій роботодавців в області було продовжено. Впродовж 2002-2003 років створені ще 7 галузевих організацій роботодавців, зокрема:

 • сільськогосподарського машинобудування;
 • торгівлі та переробної промисловості;
 • будівельної галузі;
 • житлово-комунального господарства;
 • побутового обслуговування населення;
 • сільського господарства;
 • деревообробної промисловості.

25 листопада 2005 року загальними зборами Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців була затверджена нова редакція Статуту Об’єднання, яка базується на Статуті Федерації роботодавців України і включає окремі уточнення і доповнення до діючого Статуту.


28 березня 2006 року створена організація роботодавців підприємств вуглевидобувної галузі. В процесі роботи з 2010 по 2016 роки пройшли зміни . До складу Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців увійшли:
Спілка підприємств малих, середніх та приватизованих підприємств України;
Волинська обласна організація роботодавців галузі охорони здоров’я;


Організація підприємств машинобудівної та металообробної галузі промисловості.


У 2004 році Об’єднанням була здійснена предметна робота по формуванню організацій роботодавців в містах обласного значення та районах області. Практично у 2004 році в усіх містах і районах області відбулися установчі збори по утворенню територіальних організацій роботодавців, які також відповідно до їхніх Статутів входять до складу обласного об’єднання організацій роботодавців.

Всі організації до1 січня 2017 року підтвердили статус неприбуткових, по суті провели перереєстрацію із змінами у Статуті.


Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Таким чином завершилось формування організацій роботодавців в усіх провідних галузях економіки області (по горизонталі) та адміністративно-територіальних одиницях області (по вертикалі). Об’єднання засноване на принципах самоврядування, незалежності, аполітичності, добровільності членства, відповідності цілям та галузевої структури і має демократичну систему управління, що закріплено Статутом..

 

Об’єднання незалежне від політичних партій, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій та їх об`єднань і не приймає участі у політичній діяльності, діяльності будь-якої політичної партії або політичного руху, Свою діяльність Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців здійснює відповідно до задекларованих цілей та завдань – пріоритетних для роботодавців України.

На сьогоднішній день у складі Об’єднання функціонують 10 галузевих, 4 міських і 16 районних Організацій роботодавців, всі вони мають юридичний статус