Мета і завдання

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Основна мета діяльності Об'єднання:

представництво та захист законних інтересів членів Об'єднання у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, а також координація і консолідація дій членів Об'єднання для досягнення позитивних результатів спільної діяльності та посилення впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин і розвитку соціального партнерства в області.

Основні завдання Об'єднання:

 • співробітництво з органами державної влади і місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими організаціями найманих працівників та забезпечення представництва захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;
  сприяння становленню ринку робочої сили, збалансуванню її попиту й пропозицій, запобіганню масовому безробіттю шляхом поліпшення умов праці, створення нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення та виконання соціально-економічних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;
 • сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального партнерства, консолідації роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики, координація дій членів Об'єднання та організацій роботодавців у реалізації цієї політики;
 • участь у виробленні політики з питань зайнятості, оплати та охорони праці, соціального страхування працівників, у реалізації соціальних програм, в інших питаннях соціально-економічного характеру і трудових відносин;
 • участь у проведенні колективних переговорів та укладанні Регіональної угоди, координація дій роботодавців - членів Об'єднання у виконанні зобов'язань за укладеною угодою та забезпечення виконання своїх зобов'язань за цією Угодою;
 • контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за укладеною Регіональною угодою;
 • сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців-членів Об'єднання при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання страйкам, як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширенню професійних знань та досвіду;
 • участь у розробленні стратегії розвитку та розподілі фондів соціального страхування, здійсненні контролю за цільовим використанням цих фондів, формуванні сторони роботодавців в їх керівних органах;
 • участь у громадському контролі щодо забезпечення прав споживачів та добросовісної конкуренції;

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Об’єднання незалежне від політичних партій, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій та їх об`єднань і не приймає участі у політичній діяльності, діяльності будь-якої політичної партії або політичного руху, Свою діяльність Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців здійснює відповідно до задекларованих цілей та завдань – пріоритетних для роботодавців України.