Напрямки діяльності

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Основна мета діяльності: представництво та захист законних інтересів - членів організацій у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Основні напрямки діяльності Волинського обласного об’єднання роботодавців:

I. Підвищення конкурентоспроможності бізнесу.
 1. Законодавче та нормативне забезпечення конкурентоспроможності бізнесу.
 2. Врегулювання взаємовідносин з державними монополіями.
 3. Діяльність направлена на розвиток експортних можливостей членів Об’єднання.
II. Соціально-трудові взаємовідносини.
 1. Реформування системи соціально-трудових відносин.
 2. Ведення соціального діалогу.
 3. Вдосконалення системи охорони праці в Україні.
 4. Створення умов для розвитку трудового потенціалу .
 5. Реформування системи оплати праці та підвищення продуктивності праці.
 6. Реформування системи загальнообов`язкового державного соціального страхування.
III. Розвиток громадянського суспільства.
 1. Співробітництво з об`єднаннями бізнесу.
 2. Співробітництво з інститутами громадянського суспільства.
 3. Формування позитивного іміджу українських роботодавців.
ІV. Розбудова організації Об’єднання.
 1. Здійснення заходів, що направлені на залучення нових членів.
 2. Взаємодія з членами .
 3. Інформаційно-аналітична робота.