Принципи діяльності

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців засноване на принципах самоврядування, незалежності, аполітичності, добровільності членства, відповідності цілям та затверджено Статутом структури.

Об’єднання має демократичну систему управління, що закріплено Статутом. Всі її члени мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності, незалежно від їх статусу та інших ознак.

Об’єднання незалежне від політичних партій, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій та їх об`єднань і не приймає участі у політичній діяльності, діяльності будь-якої політичної партії або політичного руху. Свою діяльність Об’єднання здійснює відповідно до задекларованих цілей та завдань – пріоритетних для роботодавців України.

Структура Об’єднання побудована за галузевими та територіальними принципами зі збереженням самостійності членів, що делегують частину своїх прав Об’єднанню.

 

Головні принципи за якими побудована робота ОБ’ЄДНАННЯ:

Самоврядування
Об’єднання має демократичну систему управління, що закріплено Статутом. Всі її члени мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності.

Незалежність
Об’єднання діє незалежно від виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, від профспілкових організацій та їх об'єднань.

Аполітичність
Об’єднання не приймає участі у діяльності будь-якої політичної партії або політичного руху.

Демократичність
Статутом Об’єднання передбачена рівність прав всіх членів, добровільність членства.

Добровільність членства
Всі організації, які є членами Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців створені відповідно до Закону України «Про організації роботодавців», мають право вийти із складу Об'єднання в порядку та на умовах, обумовлених Статутом.

Відповідність
Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців здійснює свою діяльність відповідно до задекларованих у Статуті цілей та завдань.